Cookie Policy

Dit document bevat informatie over de technologieën waarmee Casadavid.com de hieronder beschreven doeleinden kan bereiken. Deze technologieën stellen de Eigenaar in staat om informatie te verzamelen en op te slaan (bijvoorbeeld door het gebruik van Cookies) of om bronnen te gebruiken (bijvoorbeeld door een script uit te voeren) op het apparaat van de Gebruiker wanneer deze laatste interageert met Casadavid.com.
Omwille van de eenvoud worden deze technologieën in dit document kort aangeduid als “Tracking Tools”, tenzij er reden is om te differentiëren.
Hoewel cookies bijvoorbeeld in zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het niet op zijn plaats zijn om te spreken van cookies in de context van toepassingen voor mobiele apparaten, aangezien het trackingtools zijn die de aanwezigheid van een browser vereisen. Om deze reden wordt in dit document de term Cookie alleen gebruikt om specifiek dat specifieke type Tracking Tool aan te duiden.
Voor sommige doeleinden waarvoor Tracking Tools worden gebruikt, is mogelijk ook de toestemming van de Gebruiker vereist. Als toestemming is gegeven, kan deze op elk moment vrij worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.
Casadavid.com maakt gebruik van Tracking Tools die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (gewoonlijk “first party” Tracking Tools genoemd) en Tracking Tools die diensten mogelijk maken die door derden worden geleverd (gewoonlijk Tracking Tools van “derde partijen” genoemd). Tenzij anders aangegeven in dit document, hebben deze derden toegang tot de respectievelijke Tracking Tools.
Duur en vervaldatum van cookies en andere vergelijkbare trackingtools kunnen variëren, afhankelijk van wat is ingesteld door de eigenaar of door elke externe provider. Sommige vervallen aan het einde van de browsersessie van de gebruiker.
Naast wat is gespecificeerd in de beschrijving van elk van de onderstaande categorieën, kunnen gebruikers meer gedetailleerde en bijgewerkte informatie over de duur krijgen, evenals andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van andere trackingtools – in het privacybeleid van hun respectieve externe leveranciers (via de beschikbare links) of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

ACTIVITEITEN DIE STRIKT NODIG ZIJN OM DE WERKING VAN CASADAVID.COM EN HET VERLENEN VAN DE DIENST TE GARANDEREN
Casadavid.com gebruikt cookies die gewoonlijk “technische” of andere vergelijkbare trackingtools worden genoemd om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn om de werking of levering van de service te garanderen.

TRACKING TOOLS VAN DERDEN

• Casadavid.it gebruikt een add-on om deze site te laten werken met een meertalige functie
Hieronder vindt u de lijst met alle cookies die door WPML worden opgeslagen:
wp-wpml_current_language – Slaat de huidige taal op. Deze cookie is standaard ingeschakeld op sites die de functie Taalfilter gebruiken voor AJAX-bewerkingen.
wp-wpml_current_admin_language_ {hash} – Slaat de huidige taal van het WordPress-beheergebied op.

_icl_visitor_lang_js – Slaat de omgeleide taal op. Deze cookie wordt ingeschakeld voor alle bezoekers van de site als u de taalomleidingsfunctie van de browser gebruikt.
wpml_browser_redirect_test – Controleert of cookies zijn ingeschakeld. Deze cookie wordt ingeschakeld voor alle bezoekers van de site als u de taalomleidingsfunctie van de browser gebruikt.
Voor meer info: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

ANDERE TRACEERHULPMIDDELEN
• Hosting- en backend-infrastructuur Dit type service heeft als functie het hosten van gegevens en bestanden die Casadavid.com in staat stellen te functioneren, de distributie ervan mogelijk te maken en een kant-en-klare infrastructuur ter beschikking te stellen om specifieke Casadavid.com-functies te bieden. hieronder vermeld, indien aanwezig, kan werken op geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar Persoonsgegevens zijn opgeslagen.
• Platform- en hostingdiensten Deze diensten zijn ontworpen om de belangrijkste componenten van Casadavid.com te hosten en te bedienen, waardoor het mogelijk wordt om Casadavid.com vanaf één enkel platform aan te bieden. Deze platforms bieden de Eigenaar een breed scala aan tools, zoals bijvoorbeeld analytische tools, voor het beheren van gebruikersregistratie, voor het beheren van opmerkingen en de database, voor e-commerce, voor het verwerken van betalingen enz. Het gebruik van deze tools omvat het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.
Sommige van deze services werken via servers die geografisch op verschillende plaatsen zijn geplaatst, waardoor het moeilijk is om de exacte plaats te bepalen waar persoonlijke gegevens zijn opgeslagen. WordPressCookie technisch gebruikt door het WordPress-systeem.
• wordpress_ [hash]
• wordpress_logged_in_ [hash]
• wordpress_sec_ [hash]
• wordPress_test_cookie
• wp-instellingen_ [UID]
• wp-settings-time_ [UID] Voor meer informatie over WordPress-cookies, zie: codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Opslagduur: tot 1 jaar

ANDERE COOKIES DIE NODIG ZIJN VOOR DE WERKING VAN DE SITE
• moove_gdpr_popup
Cookie met betrekking tot gebruikersinformatie met betrekking tot de AVG-wetgeving. Wanneer deze cookie is ingeschakeld, worden deze cookies gebruikt om uw cookie-instellingsvoorkeuren op te slaan.

HOE KUNT U UW VOORKEUREN BEHEREN EN TOESTEMMING GEVEN OF INTREKKEN?

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren met betrekking tot Tracking Tools te beheren en zo nodig toestemming te geven of in te trekken:
Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Tracking Tools rechtstreeks beheren via de instellingen van hun apparaten – ze kunnen bijvoorbeeld het gebruik of de opslag van Tracking Tools voorkomen.
Bovendien, wanneer het gebruik van trackingtools afhankelijk is van toestemming, kan de gebruiker deze toestemming geven of intrekken door zijn voorkeuren in te stellen in het cookiebeleid of door deze voorkeuren bij te werken via de trackinginstellingen-widget, als ik hier ben.
Dankzij specifieke browser- of apparaatfuncties is het ook mogelijk om eerder opgeslagen Tracking Tools te verwijderen.
Andere trackingtools in het lokale geheugen van de browser kunnen worden verwijderd door de browsegeschiedenis te verwijderen.
Met betrekking tot trackingtools van derden kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door naar de betreffende opt-outlink te gaan (indien beschikbaar), met behulp van de tools die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met hen op te nemen.

IDENTIFICEER INSTELLINGEN TRACKING TOOL

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheer van cookies in enkele van de meest populaire browsers op de volgende adressen:

Gebruikers kunnen ook sommige trackingtools voor mobiele applicaties beheren door ze te deactiveren via de juiste apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele apparaten of de instellingen met betrekking tot tracking in het algemeen (gebruikers kunnen de apparaatinstellingen raadplegen om de relevante te identificeren).

HOUDER GEGEVENSVERWERKING

David Patrizia
Via Fornari Prof P. 8/A – Borgomanero (NO)
E-mailadres van eigenaar: info@Casadavid.com

Aangezien het gebruik van Tracking Tools van derden op Casadavid.com niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, moet elke specifieke verwijzing naar Tracking Tools van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de Gebruikers vriendelijk verzocht om het privacybeleid te raadplegen van de respectievelijke diensten van derden die in dit document worden vermeld.
Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van volgtechnologieën, worden gebruikers uitgenodigd om contact op te nemen met de gegevensbeheerder als ze meer informatie willen ontvangen over het gebruik van deze technologieën op Casadavid.com.

DEFINITIES EN WETTELIJKE VERWIJZINGEN
PERSOONLIJKE GEGEVENS (OF GEGEVENS)
Alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maakt, vormt persoonsgegevens.

GEBRUIKSGEGEVENS:
Dit is de informatie die automatisch wordt verzameld via Casadavid.com (ook van applicaties van derden die in Casadavid.com zijn geïntegreerd), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruiker die verbinding maakt met Casadavid.com, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) ​​​​notatie, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het in reactie verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz. .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende temporele connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details met betrekking tot de gevolgde reisroute binnen de Applicatie, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, naar de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

GEBRUIKER
De persoon die Casadavid.com gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

GEÏNTERESSEERD
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING (OF VERANTWOORDELIJK)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

HOUDER VAN DE BEHANDELING (OF HOUDER)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, individueel of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de daarbij gebruikte instrumenten vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Casadavid. com. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van Casadavid.com.

CASADAVID.COM (OF DEZE TOEPASSING)
De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

ONDERHOUD
De dienst geleverd door Casadavid.com zoals gedefinieerd in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

EUROPESE UNIE (OF EU)
Tenzij anders aangegeven, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om te worden uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

COOKIES
Cookies zijn trackingtools die bestaan ​​uit kleine hoeveelheden gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

TRACKING GEREEDSCHAP
Met Tracking Tool bedoelen we elke technologie – bijv. Cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens, geïntegreerde scripts, e-tags en vingerafdrukken – waarmee gebruikers kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen of op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.

WETTELIJKE VERWIJZINGEN
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevende systemen, waaronder artikelen. 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.
Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring uitsluitend betrekking op Casadavid.com.

Laatste wijziging: 05 juli 2022

©Copyright 2022 CasaDavid – Cookie PolicyPrivacy Policy – Powered with by Consulenze Leali